Privacyverklaring

Piping Products Distribution BVBA (afgekort PPD BVBA) doet er alles aan om zich te houden aan de toepassing van de wetten en regels m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens, met in het bijzonder de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat de medewerkers van PPD BVBA gehouden zijn aan:

- persoonsgegevens enkel te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met name de werking van een groothandel in staal. Hiervoor wordt ook enkel het minimum aan gegevens opgevraagd.

- zich te houden aan technische en organisatorische maatregelen welke de beveiliging van persoonsgegevens waarborgen

- geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze werden verstrekt (bv. Aan een verzekeringsmaatschappij, FOD voor fiscale doeleinden, … )

 

De bewaartermijn van persoonsgegevens is niet langer dan noodzakelijk voor de goede werking van de diensten van PPD BVBA. De bewaartermijn is gebaseerd op de bewaartermijn voor boekhoudkundige documenten.

U heeft steeds recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Hiervoor neemt u, verplicht schriftelijk, contact op ofwel per mail naar info@pipingproducts.be ofwel per briefwisseling naar het adres van de zetel van PPD BVBA (Molenweg 92B – 2830 Willebroek). Om uw identiteit te controleren, vragen wij u een vorm van identificatie bij de mail of brief te voegen.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens, vragen wij u op dezelfde manier contact op te nemen.

PPD BVBA BVBA kan echter geen aansprakelijkheid voor schade aanvaarden, ten gevolge van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

PPD BVBA